Chrámový sbor svatého ducha

O sboru

Chrámový sbor sv.Ducha byl založen Karlem Loulou v roce 1994 jako smíšený, se zaměřením na duchovní hudbu všech období interpretovanou koncertně i liturgicky zejména v domovském kostele Sv.Ducha. Díky místnímu faráři P. Václavu Veselému, který sbor od začátku velmi podporoval, získalo těleso zkušebnu na Haštalském náměstí, kde se zkouší dodnes.

Historie sboru

Již záhy po svém založení se sbor spolupodílel na dlouhé řadě koncertních provedení Requiem W.A.Mozarta v kostele Nejsv. Salvátora u Karlova mostu a absolvoval první zahraniční výjezd do Francie ke spřátelenému sboru v Normandii. Od září 1994 začal sbor kromě pravidelných bohoslužeb pilně studovat skladbu K. Louly Te Deum, která byla jeho absolventskou prací na Pedagogické fakultě UK v oboru dirigování sboru. Absolventský koncert se konal na jaře 1995 v kostele Sv. Jakuba. Basové sólo zpíval tehdy ještě neznámý Daniel Hůlka.

Chrámový sbor svatého Ducha
Sbor Svatého Ducha logo